Wat Is Een Medespeech?

In landelijke politiek (Tweede en Eerste Kamer) wordt zo’n speech gebruikt om meteen een stempel te drukken als volksvertegenwoordiger. In de Eerste Kamer is de ‘maidenspeech’ zelf met het nodige ceremonieel omhuld dat na de speech de voorzitter ook het woord neemt om iets over de senator te vermelden.

Wat is een maiden speech?

Een maidenspeech is de eerste rede die een lid van een parlement of andere wetgevende macht na zijn aantreden houdt. In de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal is het gebruikelijk dat als een nieuw lid zijn of haar maidenspeech houdt, deze niet wordt geïnterrumpeerd.

Hoe heet de eerste rede van een Kamerlid?

De maidenspeech is de eerste toespraak van een Kamerlid in een plenaire vergadering, hierbij mogen de andere Kamerleden hem of haar niet onderbreken.